Föreningsstämma 20 juni

Välkomna till årets föreningsstämma som äger rum tisdagen den 20 juni kl. 18.00 i Österportsskolans aula.

Dagordningen är utdelad till samtliga medlemmars brevlådor.