Inlägg av Chris

Föreningsstämma 20 juni

Välkomna till årets föreningsstämma som äger rum tisdagen den 20 juni kl. 18.00 i Österportsskolans aula. Dagordningen är utdelad till samtliga medlemmars brevlådor.

Element

Observera att inga ingrepp på element/radiatorer får göras utan att först kontakta med styrelsen och Malmö VVS.