Dags för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Det är nu dags att genomföra OVK i huset.

Ni ska alla ha fått en lapp från GK (Gunnar Karlsen Sverige AB) med en tid när de kommer till er.
Vi ber samtliga att försöka vara tillgängliga så att vi kan få gjort denna kontroll utan att vi behöver
beställa komplettering till extra kostnad för föreningen.

Mvh
Styrelsen