Element

Observera att inga ingrepp på element/radiatorer får göras utan att först kontakta med styrelsen och Malmö VVS.