Kontakter

TEKNISK FÖRVALTNING:
Teknisk förvaltning sköts av HSB.
Felanmälan görs på 010-442 30 00 eller på HSB’s hemsida: https://felanmalan.hsb.se/
Uppge ”Malmö / Mäster Nilsgatan (ditt nr)” i ämnesfältet och skriv sedan ditt ärende i innehållet.
Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer.

Observera att utanför kontorstid (kontorstid vardagar 07.00 – 16.00) går anmälan till jouren
vilket hanteras av vaktbolaget Securitas och innebär utryckningskostnader och högre timdebitering.
Vid ej akuta fel, vänligen avvakta felanmälan till nästkommande vardag.

REGLER FELAVHJÄLPNING:
Regler för felavhjälpning finns i dokumentet på vänster menyrad ’Regler felavhjälpning”.
Dokumentet beskriver vilka ärenden som föreningen hanterar och bekostar respektive den enskilda medlemmen.
Föreningen vidarefakturerar sådant som skall betalas av medlemmen eller hyresgästen, men som anmälts via
fastighetsskötare.

Läs detta dokument innan du anmäler fel . ‘Regler felavhjälpning’.

EKONOMISK FÖRVALTNING:
Frågor om hyresavier/månadsavier samt administrering av överlåtelser:
Ehrlinders Revisionsbyrå, Joel Quist
e-post: joel.quist@ehrlindersrev.se

HISS:
Felanmälan av hiss görs till Thyssen-Krupp på 0200-88 78 78

FÖRSÄKRINGSBOLAG:
Fastigheten är försäkrad hos Trygg Hansa.
Skadeanmälan, vardagar (8-17) 0771-11 15 00
Akutskada vatten, brand, dygnet runt 0771-11 15 20
Kundservice 0771-11 17 00

STYRELSEN:
Styrelsen
utgörs sedan 2023-06-20 av:

Lena Söderquist
Ordförande
Mäster Nilsgatan 14
lena@erikmenved.se

Johan Lind
Vice ordförande/Kassör
Mäster Nilsgatan 8
johan@erikmenved.se

Carlos Villagran
Ledamot
Mäster Nilsgatan 14
carlos@erikmenved.se

Christoffer Lundqvist
Sekreterare
Mäster Nilsgatan 8
christoffer@erikmenved.se

Kristoffer Bengtsson
Ledamot
Mäster Nilsgatan 14
kristoffer@erikmenved.se

Per Paulun
Suppleant
Mäster Nilsgatan 2
pelle@erikmenved.se

Du kan maila hela styrelsen på styrelsen@erikmenved.se vilket är att föredra vid allmänna förfrågningar.

Föreningens brevlåda är på 2a vån på Mäster Nilsgatan 14, där kan du lägga förslag eller annan kommunikation.
Ange ditt namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter.

Brf Erik Menved
Mäster Nilsgatan 14
211 26 Malmö

AKTUELLT

Uppdatering från styrelsen

Föreningens styrelse förändrades i samband med årets föreningsstämma. Vi tackar Christoffer Lundquist för det fina och viktiga arbete han gjort i föreningen under den tid han varit med i styrelsen. Samtidigt hälsar vi välkomna Kristoffer Bengtsson, ledamot, och Per Paulun, suppleant. Tillsammans hjälps vi åt att göra denna förening till ett trivsamt boende för oss […]