Styrelsen informerar i samband med försäljningen om följande:

  • I enlighet med föreningens stadgar kommer inte medlemskap medges om det kan antas att den tilltänkta köparen inte kommer att permanent bosätta sig i lägenheten.
  • Andrahandsuthyrning kommer inte godkännas förrän tidigast ett år efter tillträdesdatum.
  • Tillsyn ska före köpet genomföras på säljarens bekostnad innan medlemskap beviljas. Tillsyn sker via HSB.
  • Medlemsansökan kommer inte att handläggas förrän tillsynen är genomförd.
  • Alla renoveringar ska godkännas av styrelsen innan sådana påbörjas. Inga väggar får rivas och inga ingrepp får göras i klädkammare om sådan finns i lägenheten.
  • Till medlemsansökan ska bifogas följande dokument: Anställningsbevis samt de tre senaste månaders lönespecifikationer
  • Avtal och medlemsansökan ska postas till styrelsens brevlåda med adress:

Brf Erik Menved
Mäster Nilsgatan 14
211 26 Malmö

För mäklarbild kontakta ekonomikonsult Joel Quist:
Tel: 040 – 608 48 22