Retur av nycklar från ventilationsarbetet

Då var det äntligen dags att lämna tillbaka nycklarna som behövdes för det ventilationsarbetet som pågår i fastigheten.
Vi kommer att ta det vid 2 olika tillfällen.

24/6 19.00-20.00
9/7 19.00-20.00

Upphämtningen görs i styrelserummet på 2:a våningen vid Mäster Nilsgatan 2, samma plats som inlämningen ägde rum på.

Var vänliga att se till att ni kommer vid ett av dessa två tillfällen.

Utlämning sker till den/de som står på lägenheten mot uppvisning av legitimation så att vi kan försäkra oss att nycklar lämnas ut till rätt person.

Mvh

Styrelsen