Årsstämman 2024-06-25

Vid årsstämman 2024-06-25 avtackades Kristoffer Bengtsson för sitt år som styrelseledamot. Han och sambon har sålt sin lägenhet och kommer nu att flytta, vi önskar dem lycka till i framtiden.

Vi vill välkomna Per Paulun som går in som orinarie ledamot (tidigare suppleant) och Daniel Saadat som ny ledamot samt Michael Schlegel som ny suppleant till styrelsen.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande – Lena Söderquist

Kassör – Johan Lind

Sekreterare – Per Paulun och Lena Söderquist (behjälplig vid behov)

Ledamot – Carlos Villagran

Ledamot – Daniel Saadat

Suppleant – Michael Schlegel

Vi är tacksamma över det förtroende vi fick och ser fram emot det fortsatta arbetet för föreningen och våra medlemmars bästa.